GDPR - Confidentialitate
INFORMAtII DESPRE SOCIETATE S.C. HIGH CLASS SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social in Sat Dudu, Com. Chajna, Str. Padurii, nr. 34, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J23/2913.2015,  CUI: RO26799565, email: office@highclassromania.ro numar telefon 0757200022, (denumita in continuare „Societatea” sau „Platforma” sau „Operatorul”.) este operator de date cu caracter personal. Prezenta politica are rolul de informare a persoanelor vizate cu privire la conditiile in care sunt procesate datele cu caracter personal de catre Societate. Aceasta politica este valabila pentru toate activitatile specifice ale societatii realizate prin intermediul site-ului http://highclassromania.ro/ Folosirea serviciilor oferite de societate se poate face doar dupa luarea la cunostinta a acestor politici. Platforma nu este destinata minorilor si nu poate fi utilizata de acestia. DEFINItII in cadrul prezentei conventii (precum si in anexele si a altor documente conexe), termenii mentionati vor avea sensurile specificate mai jos: ”Contract” – contractul incheiat intre Parti si anexele la acesta; ”Date cu caracter personal ale Beneficiarului/ reprezentantului legal/ reprezentantului conventional” – toate datele cu caracter personal, indiferent de forma sau mediul lor, care sunt: i) furnizate fie de Beneficiar, fie de reprezentantul legal sau conventional al Beneficiarului;”Servicii” – serviciile furnizate de catre Prestator in conformitate cu obiectul Contractului;”Autoritate de supraveghere” – inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru avand competenta de supraveghere a protectiei datelor cu caracter personal din UE in a carei jurisdictie isi are sediul si efectueaza prelucrarea datelor cu caracter personal Prestatorul, in calitate de operator, sau persoana imputernicita de catre Prestator;”Prelucrare” – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; ”Operator” – persoana juridica, cum este in situatia de fata Prestatorul sau fizica care, singura sau impreuna cu altele stabileste scopurile si mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal; ”Persoana imputernicita de operator” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau un alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal, in numele operatorului; „Consimtamant” al persoanei vizate - inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; „incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” - inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; ”Consimtamant” al persoanei vizate ( Beneficiarului ) inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.”Regulament” - inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. PREVEDERI CU CARACTER GENERAL Intrucat pretuim confidentialitatea informatiilor Dvs., Operatorul se obliga sa respecte dispozitiile prezentei politici, precum si prevederile mentionate in Regulament si a normelor prevazute in dreptul intern in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea si confidentialitatea acestora. In cazul in care vom modifica aceasta politica, va vom anunta pe aceasta pagina si va vom informa prin e-mail sau prin Platforma noastra. Daca nu sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate a datelor sau nu veti fi de acord cu modificarile acesteia, va puteti inchide contul accesand setarea contului si selectand stergerea contului sau puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal din Platforma. OBIECTUL, DURATA, NATURA, SCOPUL, TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL OBIECTUL PRELUCRaRII Prelucrarea datelor persoanelor care completeaza unul dintre formularele de contact din site-ul http://highclassromania.ro/ sau contacteaza telefonic, in scopul solicitarii mai multor detalii sau a unei oferte concrete pentru un anumit serviciu oferit de furnizor DURATA PRELUCRaRII Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai jos si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale. Natura prelucrarii Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul prestarii activitatilor noastre specifice, in baza relatiei contractuale dintre noi sau in baza unui interes legitim. SCOPUL PRELUCRaRII Deservirea interesului legitim al utilizatorului site-ului http:// highclassromania.ro/ care solicita in scris sau telefonic o oferta de prestari servicii sau de informare periodica asupra activitatii companiei. Temeiul legal al prelucrarii Executarea contractului Obligatie legala Interes legitim Consimtamant.   TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL Nume si/sau prenume, adresa de email, numar de telefon versiunea sistemului de operare, identificatorii unici; locul din care postati anuntul prin identificare Protocol Internet (IP) a dispozitivului folosit; sesiunile utilizatorilor pentru a va oferi reclame relevante prin utilizarea cookie-uri, (posibil) date financiare care pot include contul bancar Reprezentantul (-ii) legali si/sau conventionali a/ai clientilor; date de identificare (nume, prenume, functie); date de contact (domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail) DE LA CINE COLECTAM DATELE De la persoana vizata, cand datele sunt furnizate direct, spre exemplu cand completati un formular de contact din site-ul http://highclassromania.ro/ sau cand semnati un contract. De la terti cum ar fi Google cand primim informatii cu privire la utilizarea Platformei noastre. DATELE PERSONALE SENSIBILE Datele sensibile se refera la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viata sexuala, orientarea sexuala, opinii politice, apartenenta la sindicate, informatii despre sanatate dvs. si date genetice si biometrice. Nu colectam nicio informatie despre convingeri, viata sau orientare sexuala, opiniile politice, apartenenta la sindicate, informatii despre sanatate, date genetice sau biometrice sau despre infractiuni. In conformitate cu legislatia fiscala si contabila, putem fi obligati sa colectam date ce pot fi considerate sensibile precum C.N.P., precum contul bancar si cardul bancar (inclusiv banca emitenta, valabilitatea cardului, utilizatorul cardului). Prelucrarea acestor date se poate face doar in situatia in care suntem obligati printr-o prevedere legala. TEMEIUL DE DREPT AL UTILIZaRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal in vederea: 1. indeplinirii obligatiilor in conformitate cu cererea utilizatorului care ne-a contactat prin formular de contact sau telefonic, http://highclassromania.ro/ atunci cand exista un interes legitim al Societatii, acest interes legitim neputand sa prevaleze intereselor legitime ale Dumneavoastra. 2. Atunci cand am obtinut consimtamantul Dvs. pentru furnizarea de mesaje publicitare prin email sau sms, altele decat mesajele in legatura cu care aveti un interes direct. Prelucrarile acestor date, in ceea ce priveste frecventa si modalitatea, sunt: 1. La momentul completarii unui formular de contact pe site-ul nostru; 2. La momentul in care incheiem un contract; 3. Daca este necesar in interesele noastre legitime (sau cele ale unei terte parti) si interesele si drepturile dvs. fundamentale nu depasesc acele interese. 4. Daca trebuie sa respectam o obligatie legala sau statutara. 5. Cand va trimitem o informare prin sms sau email. CONSIMtaMaNTUL Avand in vedere din cele precizate din prezenta politica, rezulta ca nu prelucram, in general, date personale cu caracter sensibil, astfel cum sunt definite in Regulament. Nu este necesar consimtamantul dvs. expres. Prin completarea unui formular de contact din site sau efectuarea unui apel telefonic din Platforma, consideram ca este interesul Dvs legitim de a primi informari periodice din parte Societatii prin sms sau email cu privire la anunturi ce ar putea fi de interes pentru Dvs. Daca la orice moment considerati ca interesul Dvs legitim s-a schimbat si nu mai doriti primirea informatiilor periodice, aveti oricand optiunea de a va exprima optiunea de a nu mai primi acele mesaje. De asemenea, cu privire la trimiterea comunicarilor catre dvs. prin e-mail sau mesaj text, aveti dreptul de a va manifesta optiunea de a nu primi informari de la noi in orice moment prin trimiterea unui e-mail catre noi la adresa de e-mail office@highclassromania.ro. Vom obtine consimtamantul dvs. expres inainte de a distribui datele dvs. cu caracter personal catre orice terta parte sau pentru trimiterea unor mesaje in scopuri de marketing si in afara interesului dvs legitim. Ne puteti cere sau puteti cere tertelor parti sa nu mai trimita mesaje de marketing in orice moment prin trimiterea catre noi a unui e-mail la office@highclassromania.ro in orice moment sau prin activarea functiei de dezabonare din continutul mesajului. Modificarea scopului Prestatorul va utiliza doar datele cu caracter personal in scopul in care au fost obtinute, cu exceptia cazului in care, in mod rezonabil este necesar ale utiliza in alt scop si motivul este compatibil cu scopul original. Daca doriti sa aflati mai multe despre cum prelucrarea in noul scop este compatibila cu scopul original, va rugam sa ne trimiteti un e-mail la office@highclassromania.ro. Daca trebuie sa folosim datele dvs. personale intr-un scop care nu are legatura cu scopul pentru care am colectat datele, va vom notifica si va vom explica motivele legale pentru procesare. Putem procesa datele dvs. cu caracter personal fara consimtamantul sau informarea Beneficiarului, reprezentantului legal sau conventional, daca acest lucru este necesar si/sau permis in conformitate cu legea. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL Este posibil sa distribuim sau sa divulgam datele dvs. cu caracter personal catre tertele parti indicate mai jos: Furnizorii de servicii care ofera servicii IT si de administrare a sistemului; Consultantii profesionisti inclusiv avocati si contabili care ofera servicii de consultanta necesare desfasurarii activitatii noastre; Administratia fiscala si vamala, organele de reglementare si alte autoritati cu sediul in Romania care cer raportarea activitatilor de procesare in anumite circumstante (spre exemplu sectii de politie, parchete de pe langa instante de judecata, instante etc.). Le cerem tuturor tertelor parti carora le transferam datele sa respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal si sa le prelucreze in conformitate cu legea. Vom permite acestor terte parti sa proceseze datele dvs. cu caracter personal in scopurile specificate si in conformitate cu prevederile legale numai daca primim asigurari cu privire la legalitatea si conformitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. TRANSFERURI INTERNAtIONALE Nu transferam datele dvs. cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE). SECURITATEA DATELOR Prestatorul a implementat masurile adecvate de securitate pentru a impiedica ca datele dvs. cu caracter personal sa fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate in mod neautorizat. De asemenea, limitam accesul la datele dvs. personale acelor angajati, agenti, contractanti si altor terte parti care au o nevoie comerciala de a cunoaste datele respective. Acestia vor procesa datele dvs. personale la instructiunea noastra si se supun obligatiei de confidentialitate. Am implementat proceduri pentru a trata orice incalcare suspicioasa a datelor cu caracter personal si va vom notifica pe dvs. si orice autoritate de reglementare competenta cu privire la incalcare, atunci cand suntem obligati legal sa actionam astfel. Putem pastra datele Dvs format fizic sau format electronic. in unele circumstante, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel incat sa nu mai fie asociate cu dvs.) in scopuri de cercetare sau statistice, caz in care putem utiliza aceste informatii nelimitat fara sa va informam. DREPTURILE LEGALE in completarea celor mentionate in prezenta politica, in anumite circumstante, persoana vizata are anumite drepturi in conformitate cu legile privind protectia datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceste includ: Dreptul de acces Ne puteti cere: sa confirmam daca va prelucram sau nu datele personale; sa va dam o copie a acelor date; sa va oferim alte informatii despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvaluim, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am luat datele dvs. si daca am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate in aceasta Politica. Dreptul de rectificare Ne puteti cere sa rectificam datele personale inexacte. Este posibil sa cautam sa verificam acuratetea datelor inainte de rectificarea acestora. Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat) Ne puteti cere sa va stergem datele personale, dar doar in cazul in care: nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ati retras consimtamantul (cand prelucrarea datelor a fost bazata pe consimtamant); sau ca urmare a unui drept intemeiat de a obiecta (vedeti „Obiectie” mai jos); sau au fost prelucrate ilegal; sau trebuie respectata o obligatie legala al carei subiect este Compania. Nu suntem obligati sa raspundem solicitarii dvs. de a va sterge datele personale daca prelucrarea datelor dvs. personala este necesara: pentru respectarea unei obligatii legale; sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor drepturi in justitie; Exista alte cateva circumstante in care nu suntem obligati sa raspundem solicitarii dvs. de stergere, desi acestea doua sunt probabil cele mai comune circumstante in care va vom refuza aceasta solicitare. Dreptul de restrictie Ne puteti cere sa va restrictionam (si anume, sa le pastram fara a le folosi) datele personale doar cand: 1. acuratetea acestora este contestata (vedeti Rectificare), pentru a ne permite sa le verificam acuratetea; sau 2. prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa le stergeti; sau 3. nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem in continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apara drepturi in justitie; sau 4. v-ati exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este in asteptare. Putem continua sa folosim datele dvs. personale in urma unei cereri de restrictie, in cazul in care: avem consimtamantul dvs.; sau pentru a stabili, a exercita sau a apara drepturi in justitie; sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice. Dreptul de portabilitate Ne puteti cere sa va furnizam datele dvs. personale intr-un format structurat, folosit in mod obisnuit, prelucrabil automat, sau puteti solicita sa fie „portate” direct unui alt operator de date, dar in orice caz, doar cand: prelucrarea este bazata pe consimtamantul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; si prelucrarea este realizata prin mijloace automate. Dreptul de opozitie Puteti obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, daca credeti ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale au prioritate fata de interesele noastre legitime. Odata ce ati obiectat, avem oportunitatea de a va demonstra ca avem interese legitime convingatoare, ce au prioritate fata de drepturile si libertatile dvs. Dreptul de a formula o plangere Aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Va rugam sa incercati sa rezolvati orice problema discutand, in prima instanta, cu noi, desi aveti dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere in orice moment Dreptul de a va retrage consimtamantul Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul acordat in situatia in care Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in baza acestuia. Persoana vizata nu va plati un comision sau orice alta taxa pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totusi, Societatea, in calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil daca cererea formulata este vadit nefondata, repetitiva sau excesiva. Alternativ, Prestatorul poate refuza sa respectam cererea primita in aceste circumstante. Societatea are dreptul de a cere anumite informatii pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea si a asigura, in siguranta, datele personale (sau de exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o masura de securitate pentru a asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul sa le primeasca. Va putem contacta pentru a va cere informatii suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grabi raspunsul nostru. Societatea va depune diligentele necesare pentru a raspunde la toate cererile legitime in termen de o luna. Ocazional, este posibil sa dureze mai mult de o luna daca cererea prestatorului este foarte complexa sau persoana vizata a formulat mai multe cereri. in acest caz, Prestatorul va va notifica si va va tine la curent. Sa tinem legatura!Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din aceasta Politica, inclusiv solicitari de exercitare a drepturilor subiectilor, este Ofiterul nostru de Protectie a Datelor. Ofiterul de Protectie a Datelor poate fi contactat in urmatoarele moduri: Prin e-mail la office@highclassromania.ro Prin posta la adresa Bld. Basarabia nr. 226G, sector 3 Bucureşti Daca aveti o plangere sau sunteti ingrijorat in legatura cu modul in care va folosim datele personale, va rugam sa ne contactati, in prima instanta, pe noi si noi vom incerca sa rezolvam problema cat mai curand posibil. Va multumim!
Toate drepturile rezervate: www.highclassromania.ro                                                                                                           COOKIES    l    GDPR    l    TERMENI SI CONDITII   
Ne adresam tuturor segmentelor de piata: Rezidential, hotelier, restaurante, cluburi, pub-uri, office, saloane de infrumusetare, cabinete medicale si spatii publice cu orice destinatie.